Blanketter STvf

STvf - Blanketter

Anmälan om byggnation samt betalning av slitageavgift för fastighet som ingår i Sommarbo-Tegelö vägsamfällighetsförening


Som många känner till sedan tidigare har det beslutats om en avgift för extra slitage för de som ska bygga i området.

Bakgrunden till detta är att våra vägar inte är dimensionerade för den tunga trafik som uppstår vid byggnationer. Redan nu kan vi se att flera vägar blivit ”sönderkörda”. Hade det bara handlat om synliga skador i toppbeläggningen skulle det givetvis kunna räcka med att återställa skadorna själv men tyvärr sliter även tunga transporter på bärlager m.m.

Nu när vi har en detaljplan som vunnit laga kraft kommer med största sannolikhet byggandet öka markant och även slitaget på våra vägar.

För att inte riskera att era grannar får betala för det extra slitaget så är det viktigt att ni som bygger anmäler era byggnationer till vägföreningen med blankett som ni hittar nedan.