STvf

 

Välkommen till Sommarbo-Tegelön Vägsamfällighetsförening


Möte 29 november 2021, 19:00-21:00

Dieselverkstaden, Järnvägsgatan 23, 131 54 Nacka - mitt emot Urban Deli.

Se nedanstående "knappar " Informationsmöte 8 nov 2021 och Extra föreningsstämma 29 nov 2021.


Hösten är här så vänligen klipp era häckar etc som gränsar mot våra vägar så att vår entreprenör kan sanda och ploga utan problem. Det är varje fastighetsägares ansvar att ta bort grenar mm som går ut på vägen.


 

Vikingshill och Sommarbo i norra Boo ska få kommunalt vatten och avlopp samt har givits större byggrätter.


Sommarbo-Tegelö vägsamfällighetsförening behåller ansvaret för vägarna. 


Ordförande        Peter Blomgren                                           

Kassör.                Lars Larsson

Sekreterare        Johan Warpe

Ledamöter         Martin Broström & Sverker Lidén

Suppleanter       Pontus Andreasson & Niklas Sköldkvist

Revisorer            Eva Turegård & Gunnar Lindholm

Valberedning     Lars-Olof Pettersson, Rikard Olsson & vakant representant från Tegelön 


Mejladress         stvf.styrelse@gmail.com