STvf

 

Välkommen till Sommarbo-Tegelön Vägsamfällighetsförening

 

Vikingshill och Sommarbo i norra Boo ska få kommunalt vatten och avlopp samt har givits större byggrätter.


Sommarbo-Tegelö vägsamfällighetsförening behåller ansvaret för vägarna. 


Ordförande: Niklas Sköldkvist

Kassör:  Lars Larsson

Sekreterare:        Johan Warpe

Ledamöter:         Martin Broström & Sverker Lidén

Suppleanter:       Pontus Andreasson & JonathanDahlqvist

Revisorer:            Eva Turegård & Per Lindblad

Valberedning: Rikard Olsson, Amanda Thunberg och vakant representant från Tegelön


Mejladress:         stvf.styrelse@gmail.com