STÄF

 

Välkommen till Sommabo Tomtägarförening, STÄF !

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

Amanda Thunberg (ordförande)

Lena Lidén (sekreterare)

Eva Engström (kassör)

Karin Sundberg

Helen Tennander

Mona Toofani


Suppleanter

Lars Magnusson

Rickard Olsson

Niklas Sköldkvist


E-postadress till styrelsen: sommarbo.staf@sommarbo.one

Nyheter


Protokoll från årsmöte 18 april finns här


Gemensam arbetsdag söndag 7 maj 2023 .

Samling Sommarbo badplats kl 10

Aktiviteter:

Samla ihop ris från Boo Energis fällning/rensning på våra gemensamma marker.

Göra sommarfint på badplatsen.

Ta gärna med egna krattor och sekatörer.

Föreningen bjuder på kaffe/te/saft och fika. Vi tänder grillen, så ta med egen korv och bröd.

Vänligen anmäl hur många ni är som kommer senast den 3 maj.  Skicka svar till

sommarbo.staf@sommarbo.one


Gemensam kräftskiva lördagen 19 augusti på Sommarbo badplats
ÅRSMÖTE

Årsmöte i Sommarbo tomtägarförening

tisdag 18 april 2023, kl 18 på Sommarbo badplats.

Material till årsmöte:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport

Preliminär budget 2023

Revisionsberättelse

Motion inkl styrelsens svar på motion

Fullmaktsblankett

Valberedningens förslag på styrelse