STÄF

 

Välkommen till Sommabo Tomtägarförening, STÄF !

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

Amanda Thunberg (ordförande)

Lena Lidén (sekreterare)

Eva Engström (kassör)

Helen Tennander

Mona Toofani


Suppleanter

Lars Magnusson

Niklas Sköldkvist


E-postadress till styrelsen: sommarbo.staf@sommarbo.one

Nyheter


Dricksvattenförsörjning i kustnära områden!

Här är en länk till SGU (Sveriges geologiska undersökning) med information om vattenförsörjning i områden som Sommarbo. Detta är bra att tänka på nu när vi går mot sommar och grundvattenbildningen är som minst men behovet av vatten ofta som störst.

-> Läs mer


Protokoll från årsmöte 19 mars 2024 finns nu här


Styrelsen har följande planerade styrelsemöten 2024:

  • 11 april
  • 14 augusti
  • 23 oktober


Ytterligare datum att lägga på minnet:

  • Arbetsdag söndag 5 maj 2024
  • Kräftskiva på badplatsen lördag 24 augusti 2024


Material till årsmöte 19 mars

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Preliminär budget 2024

Fullmaktsblankett

Revisionsberättelse

Motion, anlägga hundgård