STÄF

 

Välkommen till Sommabo Tomtägarförening, STÄF !

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

Amanda Thunberg (ordförande)

Lena Lidén (sekreterare)

Marie Johansson (kassör)

Johan Ekeström 

Helen Tennander

Mona Toofani


Suppleanter

Niklas Sköldkvist

Rickard Olsson

Niklas Angerind


E-postadress till styrelsen: sommarbo.staf@sommarbo.one

Nyheter


Protokoll från årsmöte 14 juni 2022

Läs här


ÅRSMÖTE

Välkomna på årsmöte i STÄF, 14 juni 2022, kl 18 på 

Sommarbo badplats.

Motioner skickar ni senast 31 maj till föreningens mailadress sommarbo.staf@sommarbo.one

Dokumentation till mötet:

Dagordning

Verksamhetberättelse

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

Preliminär budget


ARBETSDAG

Stort och hjärtligt tack till alla som hade möjlighet att vara med på arbetsdagen söndagen 8 maj!


PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2020

Nedan finner ni länkar till dokumentation för Årsmöte 2020.

Mötet kommer hållas vid Sommarbo badplats 1 september 2021, kl 19.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Preliminär ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

Motion 1, "Skapa förutsättningar för större badplats"

Motion 2, "Information + Avyttring mark"

Styrelsens svar på Motion 1 och 2